Algemeen

Hoera ! RZV Excelsior heeft nieuwe bestuursleden


 Penningmeester    31 okt 2017 : 18:29
 Niets    Algemeen

Nieuw_bestuur_RZV_Excelsior.jpg

Hoera ! RZV Excelsior heeft nieuwe bestuursleden

Beste leden,

 

Het bestuur van RZV Excelsior heeft een bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 oktober jl. met als enige onderwerp het voortbestaan van onze zwemvereniging RZV Excelsior.

De opkomst was groot.

 

Het verheugt ons dat wij u kunnen mededelen dat in deze vergadering een aantal mensen zijn opgestaan die zitting willen nemen in het bestuur van onze zwemvereniging. Dit betekent dat wij als vereniging verder kunnen gaan met het opleiden voor zwemdiploma's en onze sporters kunnen blijven sporten.

 

Heel veel dank en met hartelijke groet

Namens het bestuur RZV Excelsior Elly van Dijk, secretaris


RZV Excelsior heeft Licentie Zwem-ABC


 Penningmeester    25 nov 2017 : 17:01
 Niets    Algemeen

licentiezwemabc.jpg

Beste leden,

Beste leden,

Trots zijn we op het verkrijgen van de Licentie Zwem-ABC !

De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, worden uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Deze organisatie streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen worden gestimuleerd. Dit geeft de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC geeft je de volgende kwaliteitswaarborgen:

  • De zwemlesgevende is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
  • De zwemlesgevende is voldoende opgeleid.
  • Er is een zwemlesplan.
  • Ouders hebben zicht op de vorderingen van het kind tijdens de zwemles.
  • Er is een ongevallenregistratie.
  • Er is een klachtenprocedure.
  • Bij elk moment van diplomazwemmen is een gelicentieerde examinator aanwezig.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op Link


Ledenadministratie en contributiebetaling


 Penningmeester    26 dec 2016 : 10:04
 Niets    Algemeen

financien2.jpg

Beste leden van RZV Excelsior,

Beste leden van RZV Excelsior,

 

Graag uw aandacht voor het volgende.

Onjuistheden in onze ledenadministratie

In de laatste maanden van 2016 zijn er in de ledenadministratie van RZV Excelsior een aantal onjuistheden geconstateerd. Dit heeft mogelijk tot gevolg gehad dat maandelijks verschuldigde contributies niet of onjuist zijn afgeschreven van uw rekening.

Herstel

Op dit moment vindt herstel van deze administratie plaats en ben ik blij te kunnen melden dat de meeste problemen zijn verholpen. Vanaf januari 2017 wordt de contributie weer maandelijks van uw rekening afgeschreven, steeds in de laatste week voor de nieuwe maand, vooraf. De voor 2017 nieuw vastgestelde contributies vindt u op onze Financiën .

Als er achterstand in betaling is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen en vragen deze achterstand aan ons over te maken. Betaling van contributies kan alleen via automatische incasso. Als hiervoor geen machtiging in onze administratie is, vraag ik u binnenkort deze alsnog af te geven.

Uw hulp

Helaas kan ik niet uitsluiten dat er, ondanks zorgvuldige contrôle, toch een enkele fout is in onze ledenadministratie. Als dit het geval is, wilt u mij dit dan schrijven via -email- ?

 

Hartelijk dank,

namens RZV Excelsior

Wilfried Kouwenhoven

ledenadministratie


Nieuwscategorieën

   

RZV-Excelsior © 2017 - Build bij exas.nl - Powered by e107