Algemeen

Belangrijke vraag


 Penningmeester    26 mrt 2017 : 10:42
 Niets    Algemeen

depositphotos_60776631_stock_photo_we_need_you_background.jpg

Aan de leden van zwemvereniging RZV Excelsior

Aan de leden van zwemvereniging RZV Excelsior

 

 

 

Beste allemaal,

 

Graag jullie aandacht voor onderstaande urgente oproep.

 

Het voortbestaan van onze zwemvereniging is in gevaar!

 

In april 2018 zullen Elly, Carl en Peter, onze secretaris, tijdelijke voorzitter en tijdelijke penningmeester, afscheid nemen van het bestuur van RZV Excelsior.

 

In het belang van het voortbestaan van onze vereniging zoeken wij dringend geschikte kandidaten om hun in deze bestuursfuncties op te volgen.

Wij hopen en rekenen op jullie om op korte termijn de juiste mensen te vinden.

Het kan toch niet zo zijn dat we moeten besluiten onze vereniging op te heffen?

 

Als je je hiervoor wilt aanmelden of een geschikte kandidaat kent, reageer dan graag via: -email-

 

Namens het bestuur van ons RZV Excelsior,

Elly van Dijk, secretaris


Bijzondere algemene ledenvergadering over opheffen van onze zwemvereniging


 Penningmeester    04 okt 2017 : 12:14
 Niets    Algemeen

alv1.jpg

Beste leden,

Beste leden,

 

Het bestuur van RZV Excelsior schrijft een bijzondere algemene ledenvergadering uit.

 

Vanwege gebrek aan opvolging in bestuur en commissie leszwemmen, vraagt het bestuur de ledenvergadering akkoord te gaan met het opheffen van onze zwemvereniging RZV Excelsior per 1 augustus 2018.

 

Datum vergadering:       25 oktober 2017

Plaats:                            Verenigingsruimte AVZV, zwembad Forum Kwadraat in Voorburg

Aanvang:                        20.30u

 

Tijdens deze vergadering wordt het gevraagde besluit tot opheffen van de vereniging toegelicht.

Ook worden de stappen benoemd die het bestuur ziet om tot een goede afronding van de verenigingsactiviteiten te komen.

 

Wij hopen op een grote en gemotiveerde opkomst.

 

Met hartelijke groet,

Bestuur RZV Excelsior


Ledenadministratie en contributiebetaling


 Penningmeester    26 dec 2016 : 10:04
 Niets    Algemeen

financien2.jpg

Beste leden van RZV Excelsior,

Beste leden van RZV Excelsior,

 

Graag uw aandacht voor het volgende.

Onjuistheden in onze ledenadministratie

In de laatste maanden van 2016 zijn er in de ledenadministratie van RZV Excelsior een aantal onjuistheden geconstateerd. Dit heeft mogelijk tot gevolg gehad dat maandelijks verschuldigde contributies niet of onjuist zijn afgeschreven van uw rekening.

Herstel

Op dit moment vindt herstel van deze administratie plaats en ben ik blij te kunnen melden dat de meeste problemen zijn verholpen. Vanaf januari 2017 wordt de contributie weer maandelijks van uw rekening afgeschreven, steeds in de laatste week voor de nieuwe maand, vooraf. De voor 2017 nieuw vastgestelde contributies vindt u op onze Financiën .

Als er achterstand in betaling is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen en vragen deze achterstand aan ons over te maken. Betaling van contributies kan alleen via automatische incasso. Als hiervoor geen machtiging in onze administratie is, vraag ik u binnenkort deze alsnog af te geven.

Uw hulp

Helaas kan ik niet uitsluiten dat er, ondanks zorgvuldige contrôle, toch een enkele fout is in onze ledenadministratie. Als dit het geval is, wilt u mij dit dan schrijven via -email- ?

 

Hartelijk dank,

namens RZV Excelsior

Wilfried Kouwenhoven

ledenadministratie


Vacatures in het bestuur


 RZV Excelsior Beheer    10 jul 2015 : 09:13
 Niets    Algemeen

alv1.jpg

RZV Excelsior zoekt enthousiaste doeners die voor nu en de toekomst een bijdrage willen leveren aan het gezond houden van onze zwemvereniging:

> Ons bestuur zoekt enthousiaste leden:

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons bestuur om zo een bijdrage te leveren aan het gezond houden onze vereniging? 

Er zijn voor nu en de toekomst mogelijkheden voor de volgende bestuursfuncties:

* voorzitter

* vice voorzitter

* secretaris

* penningmeester

* ledenadministrateur

* algemeen lid

> Voor onze afdeling leszwemmen zijn wij op zoek naar:

 

* voorzitter commissie leszwemmen

* secretaris commissie leszwemmen

* gediplomeerde en niet-gediplomeerde instructeurs

(het behalen van een instructeursdiploma via de vereniging behoort tot de mogelijkheid)

 

 

 

 

Als één van de bovenstaande functies je belangstelling heeft, vraag dan informatie op via secretaris@rzv-excelsior.nl

Mogen we op je rekenen?


Belangrijk bericht voor Ooievaarspashouders


 RZV Excelsior Beheer    04 apr 2015 : 07:42
 Niets    Algemeen

ooievaarspas_news.jpg

Uw Ooievaarspas is in het nieuwe jaar niet meer geldig... Hiervoor moet u eerst een aanvraag doen.

Laat nu uw Ooievaarspas verlengen

Uw Ooievaarspas is in het nieuwe jaar niet meer geldig. Hiervoor moet u eerst een aanvraag doen.
Ook voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u opnieuw de Ooievaarspas verlengen.
U kunt dit doen op internet via www.denhaag.nl/ooievaarspas
 
U ontvangt geen nieuwe Ooievaarspas omdat uw huidige pas geschikt gemaakt wordt voor gebruik in het nieuwe jaar.
Het verlengen van uw Ooievaarspas is gratis.
 
Als uw Ooievaarspas niet geldig is krijgt u geen korting. Ook niet achteraf!
Er is dan geen toegang meer tot de zwemlessen.

Wacht daarom niet tot het eind van het jaar, voorkom teleurstellingen bij u en uw kinderen en regel het nu!

RZV Excelsior over op IBAN


 Beheerder exas.nl    31 dec 2013 : 00:00
 iban    Algemeen

elementair_icon_500.png

RZV Excelsior over op IBAN

Sinds kort werkt het grootste deel van het betalingsverkeer van en naar RZV Excelsior volgens de Europese SEPA-regels.
Hierbij zijn alle (bank)rekeningnummers van onze leden en leveranciers omgezet naar een IBAN bestaande uit 18 cijfers en letters.
U hoeft zelf verder geen actie te ondernemen.
 
Het IBAN van RZV Excelsior is NL42 INGB 0000 686800.
Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op www.overopiban.nl/consumenten.

Nieuwscategorieën

   

RZV-Excelsior © 2017 - Build bij exas.nl - Powered by e107