Ledenadministratie en contributiebetaling


 Penningmeester    26 dec 2016 : 10:04
 Niets    Algemeen

financien2.jpg

Beste leden van RZV Excelsior,

Beste leden van RZV Excelsior,

 

Graag uw aandacht voor het volgende.

Onjuistheden in onze ledenadministratie

In de laatste maanden van 2016 zijn er in de ledenadministratie van RZV Excelsior een aantal onjuistheden geconstateerd. Dit heeft mogelijk tot gevolg gehad dat maandelijks verschuldigde contributies niet of onjuist zijn afgeschreven van uw rekening.

Herstel

Op dit moment vindt herstel van deze administratie plaats en ben ik blij te kunnen melden dat de meeste problemen zijn verholpen. Vanaf januari 2017 wordt de contributie weer maandelijks van uw rekening afgeschreven, steeds in de laatste week voor de nieuwe maand, vooraf. De voor 2017 nieuw vastgestelde contributies vindt u op onze Financiën .

Als er achterstand in betaling is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen en vragen deze achterstand aan ons over te maken. Betaling van contributies kan alleen via automatische incasso. Als hiervoor geen machtiging in onze administratie is, vraag ik u binnenkort deze alsnog af te geven.

Uw hulp

Helaas kan ik niet uitsluiten dat er, ondanks zorgvuldige contrôle, toch een enkele fout is in onze ledenadministratie. Als dit het geval is, wilt u mij dit dan schrijven via -email- ?

 

Hartelijk dank,

namens RZV Excelsior

Wilfried Kouwenhoven

ledenadministratie

Nieuwscategorieën

   

RZV-Excelsior © 2017 - Build bij exas.nl - Powered by e107