Samenstelling Bestuur

Bestuur

Avatar Male 

Voorzitter:

Vacant

  Avatar Female 

Secretaris:

Elly van Dijk
e-mail: -email-

 Avatar Male

Penningmeester:

Peter Beenhakker
e-mail: -email-

   Avatar Male

Vice Voorzitter:

Carl van Dijk
Vertegenwoordigd Leszwemmen
e-mail: -email-

Avatar Male 

Lid:

Paul Nijdam
Vertegenwoordigd Wedstrijdzwemmen
e-mail: -email-

   Avatar Male

Lid:

Stefan Kuiper
Vertegenwoordigd Waterpolo
e-mail: -email-

 

 

   

 

Inschijven  

Functiebeschrijving

Secretaris


Deze functie wordt uitgevoerd als lid van het dagelijks bestuur

De belangrijkste taken bij deze functie zijn:

het maandelijks bijwonen van de bestuursvergadering
* het samenstellen van de agenda
* het uitwerken van de notulen
* het bewaken en actueel houden van de actielijst

het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
* agenda
* Voorbereiden stukken ALV
* het uitwerken van de notulen
* bewaken actielijst

Het verzorgen van het decemberpresentje voor het kader
Bewaken email in KNZB-account

     

RZV-Excelsior © 2017 - Build bij exas.nl - Powered by e107