Inschrijf formulier

Vult u het formulier zo volledig mogelijk in.

Vragen met een * er voor zijn verplicht om in te vullen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunt u dit formulier niet versturen.

Zwemles
Wanneer u uw kind aanmeldt voor het leszwemmen, dan wordt u kind op de wachtlijst geplaatst. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3,5 jaar. Kinderen worden niet uitgenodigd voor de eerste les voordat ze de leeftijd van 4,5 jaar hebben bereikt. Dit geldt ook als u meerdere kinderen heeft aangemeld. U wordt door de ledenadministratie uitgenodigd voor de eerste zwemles door middel van een uitnodigingmail.


Zwemsport
Als u zich aanmeldt voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, duiken of snorkelen, dan wordt u uitgenodigd door middel van een uitnodigingsmail.

Betaling van contributie
De contributie van RZV Excelsior kan uitsluitend door middel van een maandelijkse automatische incasso worden betaald, onze incassanten-ID is NL33ZZZ404088200000.
Door uw inschrijving geeft u aan RZV Excelsior een machtiging af om de incasso voorafgaand aan de maand van het lidmaatschap te incasseren.
Als een incasso niet uitgevoerd kan worden dan moet u zelf direct het bedrag van de contributie overboeken naar rekening NL42 INGB 0000 6868 00 ten name van RZV Excelsior ondervermelding van de volledige naam van de zwemmer.

Overige
Heeft u specifieke wensen of vragen, vermeld deze dan in het opmerkingenveld. Zijn er zaken die de lesgevers moeten weten, vermeld die dan ook in het opmerkingenveld (bv slecht zien, slecht horen, ADHD, enz). De vereniging kan een inschrijving weigeren als ingeschat wordt dat een bepaald kind niet goed in de groep gaat passen.

1) Persoonsgegevens (van het toekomstige lid) :
* Achternaam
Voorletters
* Roepnaam
* Geslacht  Man
 Vrouw
* Geboortedatum dd/mm/yyyy
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Telefoon nr.
* E-mailadres
Op dit moment is het voor nieuwe leden niet meer mogelijk om de contributie geheel of gedeeltelijk te voldoen door middel van de Ooievaarspas. Door de recente kostenstijging is de vergoeding die wij via de Ooievaarspas ontvangen niet meer voldoende. De contributie voor het leszwemmen is verschuldigd vanaf het moment dat er deelgenomen wordt aan de lessen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier bij de eerste les machtigt u RZV-Excelsior om de contributie te incasseren.
* Banknummer (IBAN)
* Naam Rekeninghouder
* Akkoord incasso
 Ik stem in met automatische incasso door RZV Excelsior
* 2) Ik wil .....
 inschrijven voor zwemles voor kinderen (vul vraag 3 of 4 ook in!)
 inschrijven voor zwemles voor volwassenen (donderdagavond 19:30 diepe bad)
 inschrijven voor waterpolo
 inschrijven voor wedstrijdzwemmen
 inschrijven voor vrijzwemmen voor volwassenen
 inschrijven voor snorkelen
 inschrijven voor Zwemvaardigheid
3) Mijn kind wil leszwemmen
 voor beginners opleiding zwemdiploma A (in het ondiepe bad) op:
 dinsdagavond in zwembad De Schilp (18:00 of 18:30 uur)
 donderdagavond in zwembad De Schilp (18:00 of 18:30 uur)
4) Mijn kind wil leszwemmen
 voor zwemdiploma B of C (in het diepe bad) op:
 dinsdagavond in zwembad De Schilp (18:00)
 donderdagavond in zwembad De Schilp (18:00)
Vrijwilligers
Verenigingen draaien op vrijwilligers. Ook u -als ouder- kan uw steentje bijdragen om onze vereniging te helpen. Wij nodigen u graag uit u aan te melden om een taak te vervullen.
* 5) Vrijwilliger  Ja ik wil graag helpen met zwemles geven
 Ja ik wil graag tijdens de les toezicht houden
 Ja ik wil de vereniging graag financieel sponsoren
 Ja ik wil graag een bestuurstaak vervullen
 Ja ik wil op een andere manier helpen (graag toelichten in opmerkingenveld)
 Nee ik wil niet helpen.
6) Opmerkingen:
Heeft uw kind al eerder gezwommen geef dan hier aan:
1. in welke periode
2. bij welke zwemschool
* verplicht veld

RZV-Excelsior © 2020 - Build bij exas.nl - Powered by e107