Voorwaarden, Contributie en Ooievaarspas

Dit zijn onze maandelijkse contributiebedragen vanaf 1 januari 2023

Aankondiging contributie verhoging lezen?

 
   
Zwemles en vrijzwemmen  
   
Kinderen tot 18 jaar

€ 31,50

Kinderen tot 18 jaar twee lessen per week

€ 49,00

Volwassenen vanaf 18 jaar vrijzwemmen

€ 20,75

Volwassenen vanaf 18 jaar zwemles

€ 36,00

65 plus

€ 19,50

Snorkelen en Zwemvaardigheid

Kinderen tot 18 jaar

€ 31,50

Volwassenen vanaf 18 jaar

€ 36,00

   
Sportzwemmen (Waterpolo)  
   
Trainen zonder startvergunning

€ 30,00

Met startvergunning tot 18 jaar

€ 37,00

Met startvergunning vanaf 18 jaar

€ 45,75

   
Sportzwemmen (Wedstrijdzwemmen)  
   
Instaptarief zonder startvergunning

€ 30,00

Met startvergunning voor alle leeftijden

€ 37,75


Automatische incasso van de contributie:

Betaling van contributies kan alleen via automatische incasso worden gedaan.

Nieuwe leden moeten daarom bij inschrijving een incassomachtiging invullen en ondertekenen; deze machtiging is afgedrukt op de onderkant van het inschrijfformulier.
Bij weigering van incasso (storneren) wordt de contributie verhoogd met € 2,50 bij maandbetaling. Let u er op dat contributie verschuldigd blijft tot 1 maand na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Na 2 geweigerde incassopogingen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

Algemeen:

1) De minimale periode van lidmaatschap bij onze vereniging is een half jaar.
2) RZV Excelsior int de contributiegelden voor leden uitsluitend via automatische incasso. Het innen van de contributie voor de nieuwe maand zal iedere laatste week van de lopende maand plaatsvinden voor de volgende maand. De contributie is vooruit verschuldigd.
3) Bij ziekte blijft lesgeld verschuldigd. Als de afwezigheid door ziekte langer duurt dan twee weken stemt u dan met coordinator van het lesuur af over inhaalmogelijkheden. Teruggave van contributie door ziekte is niet mogelijk.
4) Bij de eerste les of training na oproep vragen wij u een nieuw volledig inschrijfformulier in te vullen. Hiermee kunnen we uw gegevens nog eens goed controleren en administreren.
5) Betalingen per kas - behalve die voor diplomazwemmen - zijn niet toegestaan.
6) Het IBAN van RZV Excelsior is NL42 INGB 0000 686800.

Opzeggingen:

Opzeggen kan uitsluitend per het einde van een maand en dient minimaal 1 maand van tevoren via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@rzv-excelsior.nl
Opzeggingen zijn altijd per het einde van de maand.

Opzeggingen aan de kassa worden alleen met een schriftelijk bevestiging geaccepteerd.
De enige uitzondering op deze procedure is een opzegging na diplomazwemmen. In dat geval kan er op de examenopgave aangegeven worden of het lidmaatschap moet worden beëindigd. Het lidmaatschap wordt in dit geval beëindigd per einde van de maand waarin diploma is gezwommen.

Ooievaarspas:

Op dit moment is het voor nieuwe leden niet meer mogelijk om de contributie geheel of gedeeltelijk te voldoen door middel van de Ooievaarspas.

Door de recente stijging van de kosten van de vereniging en de hierdoor noodzakelijke verhoging van de contributie, is de vergoeding die wij via de Ooievaarspas ontvangen niet voldoende meer.


RZV-Excelsior © 2020 - Build bij exas.nl - Powered by e107