Voorwaarden, Contributie en Ooievaarspas

Dit zijn onze maandelijkse contributiebedragen vanaf 1 januari 2019  
   
Zwemles en vrijzwemmen  
   
Kinderen tot 18 jaar 27,50
Kinderen tot 18 jaar twee lessen per week 42,75
Volwassenen vanaf 18 jaar vrijzwemmen 27,50
Volwassenen vanaf 18 jaar zwemles 31,50
65 plus 17,00
   
Sportzwemmen (Waterpolo)  
   
Trainen zonder startvergunning € 25,00
Met startvergunning tot 18 jaar € 31,50
Met startvergunning vanaf 18 jaar € 39,00
   
Sportzwemmen (Wedstrijdzwemmen)  
   
Instaptarief zonder startvergunning € 25,00
Met startvergunning voor alle leeftijden € 31,50

Automatische incasso van de contributie:

Betaling van contributies kan alleen via automatische incasso worden gedaan.

Nieuwe leden moeten daarom bij inschrijving een incassomachtiging invullen en ondertekenen; deze machtiging is afgedrukt op de onderkant van het inschrijfformulier.
Bij weigering van incasso (storneren) wordt de contributie verhoogd met € 2,50 bij maandbetaling. Let u er op dat contributie verschuldigd blijft tot 1 maand na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Na 2 geweigerde incassopogingen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

Algemeen:

1) De minimale periode van lidmaatschap bij onze vereniging is een half jaar.
2) RZV Excelsior int de contributiegelden voor leden uitsluitend via automatische incasso. Het innen van de contributie voor de nieuwe maand zal iedere laatste week van de lopende maand plaatsvinden voor de volgende maand. De contributie is vooruit verschuldigd.
3) Bij ziekte blijft lesgeld verschuldigd. Als de afwezigheid door ziekte langer duurt dan twee weken stemt u dan met coordinator van het lesuur af over inhaalmogelijkheden. Teruggave van contributie door ziekte is niet mogelijk.
4) Bij de eerste les of training na oproep vragen wij u een nieuw volledig inschrijfformulier in te vullen. Hiermee kunnen we uw gegevens nog eens goed controleren en administreren.
5) Betalingen per kas - behalve die voor diplomazwemmen - zijn niet toegestaan.
6) Het IBAN van RZV Excelsior is NL42 INGB 0000 686800.

Opzeggingen:

Opzeggen kan uitsluitend per het einde van een maand en dient minimaal 1 maand van tevoren via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@rzv-excelsior.nl
Opzeggingen zijn altijd per het einde van de maand.

Opzeggingen aan de kassa worden alleen met een schriftelijk bevestiging geaccepteerd.
De enige uitzondering op deze procedure is een opzegging na diplomazwemmen. In dat geval kan er op de examenopgave aangegeven worden of het lidmaatschap moet worden beëindigd. Het lidmaatschap wordt in dit geval beëindigd per einde van de maand waarin diploma is gezwommen.

Ooievaarspas:

RZV Excelsior biedt aan houders van een Ooievaarspas een korting van 50% (met een maximum van € 165,00 per jaar) op de contributie voor Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, Duiksport of het volgen van Zwemles.
Voor zwemlessen geldt, voor houders van een Ooievaarspas tot 18 jaar, dat deze gratis kunnen worden gevolgd (1 keer per week één zwemles) op maandag in zwembad Steenvoorde en dinsdag of donderdag in zwembad De Schilp.

Om in aanmerking te komen voor deze korting gelden de volgende voorwaarden:

- U levert altijd een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met een incassomachtiging in
- Bij iedere zwemles heeft u de Ooievaarspas van uzelf of die van uw kind, bij zich
- Korting wordt verleend na akkoord van de penningmeester. Na inlevering van het inschrijfformulier wordt deze beoordeeld en krijgt u bericht wanneer uw Ooievaarspas wordt gescand
- Korting wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar geldt vanaf de eerstvolgende contributiebetaling na akkoord van de penningmeester
- Een oproep voor zwemles met Ooievaarspas krijgt u aan het begin van een nieuw kwartaal, dus vanaf januari, april, juli of oktober
- Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per het einde van een kalenderjaar. Dit opzeggen dient minimaal 1 maand voor het einde van het jaar via e-mail te worden gedaan via ledenadministratie@rzv-excelsior.nl
Kijk voor aanbiedingen en voorwaarden van Ooievaarspas ook eens op: www.ooievaarspas.nl

RZV-Excelsior © 2018 - Build bij exas.nl - Powered by e107