Kom (les)zwemmen en word lid! Nu korte wachtlijsten.

Inschrijven

Praktische zaken Leszwemmen

Elementair Icon 145Bij de coördinator van de zwemopleidingen kunt voor of na de zwemlessen terecht. Zij hebben in principe géén lesgeeffunctie, maar een begeleidende taak naar leerlingen, ouders en lesgevers toe.
Bij hen kunt u dan ook terecht voor vragen, klachten e.d. Graag verzoeken wij u dan ook onze instructiestaf tijdens de lessen niet te storen.

Gedurende de gehele opleiding kunt u voor algemene informatie terecht bij de volgende coördinatoren:
Maandag Jeanette van Lier (Steenvoorde)
Dinsdag Paul Nijdam (Schilp)
Donderdag Nihade Brouwer (Schilp)


Zij/hij kan u informatie geven over:
- de diverse data van het proef- en diplomazwemmen.
- de data van vakanties.
- de globale inhoud per niveaugroep.
- veranderingen van lestijden.
- de procedure bij langdurige ziekte.

Wij willen graag de volledige lestijd benutten.
Het is daarom niet mogelijk om tijdens de les vragen te stellen aan de lesgever over de vorderingen;
spreekt u alstublieft de coördinator hierover aan.

10 Minuten voor aanvang van de les kunt u naar binnen en uw kinderen omkleden.
Gelieve uw kinderen 2 minuten voor aanvang van de les te laten douchen; wilt u in verband met wisselingen van groepen de toegangen tot de douches zo veel mogelijk vrij houden?
Ouders zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van kinderen vanuit de kleedkamer naar de douches.
Indien uw zoon/dochter verhinderd is de les te volgen dan hanteren wij de volgende regels:
- Het missen van een zwemles geeft geen recht op een inhaalles.
- Bij ziekte langer dan 2 weken dit graag melden bij de coördinator.
Voor aanvang van de eerste zwemles ontvangt u een oproep via email of telefoon. Kinderen worden, indien zij de leeftijd van 4½ jaar hebben bereikt, op volgorde van aanmelding op de wachtlijst opgeroepen.
In deze oproep worden de kinderen uitgenodigd voor de eerste les. Tijdens deze les kunnen kinderen en ouders/verzorgers kennismaken met de lesgevers en de coördinator. Eventuele bijzonderheden kunnen ook tijdens
deze eerste les worden doorgesproken.
Let op de publicaties op onze website, Link, in de hal van het zwembad en de nieuwsbrief.
In verband met de hygiëne in het zwembad verzoeken wij u gebruik te maken van de blauwe oversschoentjes. Verkrijgbaar bij de ingang van de kleedruimte.
Laat uw kinderen niet naar het zwembad komen met snoepjes en/of kauwgom in hun mond, dit is levensgevaarlijk
Laat uw kinderen geen kettingen en/of oorringen dragen tijdens de zwemlessen in verband met gevaar en het risico deze tijdens het zwemmen te verliezen
Bindt u svp. lang haar van uw kind samen met een elastiekje
Gelet op eventuele diefstal uit de kleedkamers en hokjes tijdens de lessen, adviseren wij u gebruik te maken van de aanwezige kluisjes.
Omkleden van kinderen in De Schilp altijd in de grote algemene kleedkamers. In Steenvoorde kunt u gebruik van de individuele kleedkamers. Zowel in De Schilp als in Steenvoorde geldt dat dit omkleedruimtes zijn; gelieve kleding niet achter te laten in deze ruimtes.
Regelmatig zijn er de zogenaamde kijkdagen; u kunt dan een gedeelte van de les bijwonen om zo zelf op de hoogte te blijven van de vorderingen van uw kind(eren); deze kijkdagen zijn één keer per maand. Voor Steenvoorde, één keer per maand 10 minuten. Op de kalender staan de juiste data.
Wij verzoeken u tijdens de les van uw kind geen plaats te nemen op banken rondom de bassins. Uitzonderingen hierop zijn: de eerste les van uw kind en tijdens kijkdagen
Laat uw kinderen/ de coördinator weten waar u bent als u niet in het zwembad of de kantine verblijft tijdens de zwemlessen.
Fotograferen tijdens de lessen is niet toegestaan; neem hiervoor contact op met de coördinator.

Heeft u nog vragen, maak gebruik van ons contactformulier!


RZV-Excelsior © 2020 - Build bij exas.nl - Powered by e107